«FOYKON» Акциядорлик жамияти 2022йил якуни буйича  Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши баёни 13.06.2023й.

Ҳужжат билан танишиш

 

«FOYKON» Акциядорлик жамияти 2022йил 9 ой якуни буйича  Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши баёни 14.11.2022й.

Ҳужжат билан танишиш

 

«FOYKON» Акциядорлик жамияти 2021йил якуни буйича ва 1 чорак 2022йил Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши баёни 13.06.2022й.

Ҳужжат билан танишиш

 

«FOYKON» Акциядорлик жамияти 2021йил 6 ой якуни буйича Акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йиғилиши баёни 17.09.2021й.

Ҳужжат билан танишиш

 

«FOYKON» Акциядорлик жамияти 2020йил якуни буйича Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши баёни 22.05.2021й.

Ҳужжат билан танишиш

 

«FOYKON» Акциядорлик жамияти Акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йиғилиши баёни 01.12.2020й

Ҳужжат билан танишиш

«FOYKON» Акциядорлик жамияти КК кабул килган карори (18.11.2020й.)

Ҳужжат билан танишиш

 

«FOYKON» Акциядорлик жамияти Акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йиғилиши баёни (07.10.2019 й.)

Ҳужжат билан танишиш

 

«FOYKON» Акциядорлик жамияти Акциядорларнинг умумий йиғилиши баёни (01.06.2019 й.)

Ҳужжат билан танишиш

«FOYKON» Акциядорлик жамияти Акциядорларнинг умумий йиғилиши баёни (30.03.2016 й.)

Ҳужжат билан танишиш

«FOYKON» Акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг йиғилиш баёни (30.03.2016 й.)

Ҳужжат билан танишиш

«FOYKON» Акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг йиғилиш баёни (28.01.2016 й.)

Ҳужжат билан танишиш

«FOYKON» Акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг йиғилиш баёни

Ҳужжат билан танишиш

«FOYKON» Акциядорлик жамияти акциядорларининг 2014 йил якунлари бўйича умумий йиғилиш ҳисоботи  

Ҳужжат билан танишиш