«FOYKON» Акциядорлик жамияти Акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йиғилиши баёни (01.12.2020 й.)

Ҳужжат билан танишиш

«FOYKON» Акциядорлик жамияти КК кабул килган карори (18.11.2020й.)

Ҳужжат билан танишиш

«FOYKON» Акциядорлик жамияти Акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йиғилиши баёни (07.10.2019 й.)

Ҳужжат билан танишиш

 

«FOYKON» Акциядорлик жамияти Акциядорларнинг умумий йиғилиши баёни (01.06.2019 й.)

Ҳужжат билан танишиш

 

«FOYKON» Акциядорлик жамияти Акциядорларнинг умумий йиғилиши баёни (30.03.2016 й.)

Ҳужжат билан танишиш


«FOYKON» Акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг йиғилиш баёни (30.03.2016 й.)

Ҳужжат билан танишиш


«FOYKON» Акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг йиғилиш баёни (28.01.2016 й.)

Ҳужжат билан танишиш


«FOYKON» Акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг йиғилиш баёни

Ҳужжат билан танишиш


«FOYKON» Акциядорлик жамияти акциядорларининг 2014 йил якунлари бўйича умумий йиғилиш ҳисоботи  

Ҳужжат билан танишиш