« FOYKON »   акциядорлик жамияти

акциядорлари диққатига!

Жамиятнинг 2020 йил 6 ой якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тартибини тасдиқлаш

   - Реинвестицияга - 0,11 % - 2 716 900 сум ;

  - оддий акциялар бўйича дивиденд тўлови - 99,89 % - 2 410 067 800, бунда хар бир оддий акция бўйича 350 сўм (номинал 250 сум қийматига нисбатан 140% миқдорда)

кимматли когозлар буйича дароматни хисоблаш куни-11.08.2020г.

кимматли когозлар буйича дароматни тулаб берилиши бошланиш куни-12.08.2020г.

кимматли когозлар буйича дароматни туланиши тугатилиши куни-10.10.2020г.

Хурматли акциядор сизларнинг электрон почта, паспорт, ИНН, маълумотларни, дивиденд тулаш учун банк хисоб ракамни, пластик карточкаси ракамини ва МФО сини «FOYKON» АЖ тел. 71-256-38-31. ,+99890 806-71-78(телеграм каналига), ва «Mulk sarmoya brokerlik uyi»депозитариясига (эски «Вакт» депозитарияси)га манзил Мустакиллик куч.107-уй тел. 71-2367513 такдим этишни сураймиз акс холда дивидендлар тулаб берилмайди. Марказий Почта оркалий дивидентлар факатгина акциядорларнинг шахсий мураожотидан кегин жунатилади.

« FOYKON »   акциядорлик жамияти

акциядорлари диққатига!

« FOYKON »  АЖ  Кузатув кенгашининг 2020 йил 16 июлдаги 5-сонли йиғилиши  қарорига биноан  жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 2020 йил 8 август соат 08:30 да бошланишини маълум қилади. Манзил: : Тошкент ш., М.Улугбек туман, БУЗ-2 мавзеси, Узумзор кучаси 69 уй.

Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишда масофадан туриб “eVOTE.uz – электронное голосование» - йиғилиш ўтказиш оператори орқали иштирок этиши ва овоз беришлари мумкин.

 Х А Б А Р Н О М А

Ҳурматли Aкциядор !

«FOYKON» АЖ акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилиши 2020 йил 8 август куни соат 08-30 дан 10-00 гача булиб утади, манзил: Тошкент ш., М.Улугбек туман, БУЗ-2 мавзеси, Узумзор кучаси 69 уй.

КУН ТАРТИБИ:

1.Фойда ва зарар хисобларни куриб чикиш, 2020 йил ярим йилик якуни буйича фойда таксимоти ва дивиденд микдорини тасдиклаш

Акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йигилиши тугрисида хабар бериш учун 16.07.2020й. сана холатига реестр шакллантириш хакида ва акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йигилишида иштирок этиш хукукига эга акциядорлар ресстрини 4.08.2020й. сана холатига шакллантириш хакида карор кабул килинди.

Умумий йигилиш утказиладиган кун, яъни 8.08.2020 й. акциядорларни руйхатдан утказиш соат 07-00 дан, 08-30 гача булиб утади, манзилимиз: Тошкент ш., М.Улугбек туман, БУЗ-2 мавзеси, Узумзор кучаси 69 уй. Транспорт: автобус: 110, 17, 14, 96; Молжал: Чимен Савдо маркази- ЭКО бозор, Маданият автобус бекати, NIKA-SPORT фитнес клуби. Узингиз билан – паспортингизни ва акциядор вакиллари - нотариал идорасида тасдикланган ишончнома, юридик шахслар уз вакилига корхона мухирибилан тасдикланган ишончнома олиб келиши шарт.

Акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга тақдим этилиши мажбурий бўлган қўшимча ахборотнинг (материалларнинг) билан танишишни куйидаги телефон ракамларга мурожат килишлари мумкин: тел. 71-256-38-31. ,+99890 806-71-78, telegram..

Х А Б А Р Н О М А

Ҳурматли Aкциядор !

«FOYKON» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йигилиши 2020 йил 16 май куни соат 08-00 дан 12-00 гача кегинги манзил буйича булиб утди: Тошкент ш., М.Улугбек туман, Узумзор кучаси 69 уй.

КУН ТАРТИБИда кабул килинган масалалар: 2019 йил якуни буйича фойда таксимоти ва дивиденд микдори тасдикланди

«FOYKON» АЖ акциядорларининг умумий йигилиши карорига кура, 2019 йил  якуни буйича хар бир номинали 250сум булган акцияга 200 сумдан яъни 80% микдорда дивиденд тулаб берилиши тасдикланди.

Дивидендлар хисобланган сана 19.05.2020й.

Дивидендларни тулашни бошлаш санаси 20.05.2020й.

Дивидендларни тулашни тугатиш санаси 20.07.2020й.

 

Х А Б А Р Н О М А

Ҳурматли акциядор !

«FOYKON» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йигилиши 2020 йил 16 май куни соат 10-00 дан 12-00 гача кегинги манзилда булиб утади: Тошкент ш., М.Улугбек туман, Узумзор кучаси 69 уй.

КУН ТАРТИБИ:

1.«FOYKON» АЖнинг ижроя органини 2019йил якуни буйича хулосасини тасдиклаш.

2. «FOYKON» АЖ Кузатув кенгаши 2019йил якуни буйича хулосасини тасдиклаш.

3.Кузатув кенгашининг 2019йил якуни буйича хисоботини куриб чикиш ва тасдиклаш.

4.Тафтиш комиссияси хисоботи ва ташки аудитор хулосасини тасдиклаш.

5.Ички аудитор 2019йил якуни буйича хулосасини тасдиклаш.

6.Фойда ва зарар хисобларни куриб чикиш, 2019 йил якуни буйича фойда таксимоти ва дивиденд микдорини тасдиклаш

7.«FOYKON» АЖнинг ижроя органини сайлаш ва уртасида контрактни тасдиклаш.

8.Кузатув кенгаши аъзоларига 2020 йил ва ижроя органинига 2019 йил якуни буйича туланадиган мукофот микдорини тасдиклаш.

9.Конкурс ассосида 2020 йилга ташқи аудит текшируви ўтказиш учун аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

10.«FOYKON» АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

11.FOYKON» АЖ тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

12.«FOYKON» АЖ монитар кумитасига аъзоларини сайлаш.

13. «FOYKON» АЖнинг уставига узгартириш киритиш.

Акциядорларнинг умумий йигилиши тугрисида хабар бериш учун 24.04.2020й. сана холатига реестр шакллантириш хакида ва акциядорларнинг умумий йигилишида иштирок этиш хукукига эга акциядорлар ресстрини 12.05.2020й. сана холатига шакллантириш хакида карор кабул килинди.

Умумий йигилиш утказиладиган кун, яъни 16.05.2020 й. акциядорларни руйхатдан утказиш соат 8-00 дан, 10-00 гача Foykon-invest MCHJ мьамурий биносида булиб утади: Тошкент ш., М.Улугбек туман, Узумзор кучаси 69 уй. Транспорт: автобус: 110, 17, 14, 96; Молжал: Чимен Савдо маркази- ЭКО бозор, Маданият автобус бекати (тараканчик), NIKA-SPORT фитнес клуби. Узингиз билан –паспортингизни ва акциядор вакиллари - нотариал идорасида тасдикланган ишончнома, юридик шахслар уз вакилига корхона мухирибилан тасдикланган ишончнома олиб келиши шарт.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга тақдим этилиши мажбурий бўлган қўшимча ахборотнинг (материалларнинг) билан танишишни куйидаги манзилга мурожат килишлари мумкин: Тошкент ш. Мирабад тум. Шахрисабз кучаси-16А,7 этаж 705 -хона, тел. 71-256-38-31. ,+99890 806-71-78, foykon.uz, Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак..">Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак..

Хурматли акциядор сизларнинг электрон почта, паспорт, ИНН, маълумотларни, дивиденд тулаш учун хисоб ракамни банк пластик карточкаси ракамини, «FOYKON» АЖ тел. 71-256-38-31. ,+99890 806-71-78, ва «Mulk sarmoya brokerlik uyi» депозитариясига (эски «Вакт» депозитарияси)га манзил Мустакиллик куч.107-уй тел. 71-2367513 такдим этишни сураймиз акс холда дивидендлар тулаб берилмайди. Марказий Почта оркалий дивидентлар факатгина акциядорларнинг шахсий мураожотидан кегин жунатилади.

62-модда. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги ахборот

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида 21 кундан кечиктирмай, лекин узоғи билан 30 кун олдин жамиятнинг расмий foykon.uz, веб-сайтида, оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга реестрда мавжуд электрон почта орқали юборилади.

42-модда. Акциядор ўз акцияларига бўлган ҳуқуқларини ҳисобга олиш бўйича хизматлар кўрсатувчи депозитарийни ўзига оид маълумотлардаги ўзгаришлар ҳақида ўз вақтида хабардор қилиши шарт. Акциядор ўзига оид маълумотлар ўзгарганлиги ҳақидаги ахборотни тақдим этмаган ҳолларда, бунинг оқибатида акциядорга етказилган зарар учун Марказий депозитарий ва акциядорнинг ўз акцияларига бўлган ҳуқуқларини ҳисобга олиш бўйича хизматлар кўрсатувчи депозитарий жавобгар бўлмайди.Кузатув Кенгаши: Маълумот учун телефон –71- 236-75-13, +99890 806-71-78, foykon.uz, Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак..">Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак..

Х А Б А Р Н О М А

Ҳурматли акциядор !

 «FOYKON» АЖ акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилиши 2019 йил 05 октябрь куни соат 10-00 дан 12-00 гача Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг Маданият саройида манзили: Тошкент ш., Чехов кучаси 5 уй. булиб утди.

КУН ТАРТИБИ:

1.Фойда ва зарар счетларини кўриб чиқиш, 2019 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича фойда тақсимоти ва дивиденд миқдори тасдиқланди.

 «FOYKON» АЖ акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилиши карорига кура ,2019 йил биринчи ярим йиллик якуни хар бир номинали 250сум булган акцияга 50 сумдан яъни 20% микдорда дивиденд тулаб берилиши тасдикланди.

Дивидендлар хисобланган сана 07.10.2019й.

Дивидендларни тулашни бошлаш санаси 07.10.2019й.

Дивидендларни тулашни тугатиш санаси 06.12.2019й.

Дивидендлар акциядорларнинг аризаларига кура банк пластик карточкаларига, банк хисоб ракамларига ва яшаш манзили(жамият реестрида яшаш манзили индекси ) аник курсатилган холда почта оркали тулаб берилади.

Саволлар буйича куйидаги манзилга мурожат килишларингиз мумкин: Тошкент ш. Мирабад тум. Шахрисабз кучаси-16А,7 этаж 705 -хона, факс. 256-38-31, тел:90-806-71-78, веб сайт: foykon.uz, эл почта: foykon@mail.ru

Х А Б А Р Н О М А

Ҳурматли акциядор !

 «FOYKON» АЖ акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилиши 2019 йил 05 октябрь куни соат 10-00 дан 12-00 гача Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг Маданият саройида манзили: Тошкент ш., Чехов кучаси 5 уй. булиб утади.

КУН ТАРТИБИ:

1.Фойда ва зарар счетларини кўриб чиқиш, 2019 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича фойда тақсимоти ва дивиденд миқдорини тасдиқлаш.

Х А Б А Р Н О М А

Хурматли акциядор !

«FOYKON» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йигилиши 2019 йил 01 июнь куни соат 10-00 дан 12-00 гача Узбекистон Республикаси ИИВнинг Маданият саройида залида, манзили: Тошкент ш., Чехов кучаси 5 уй..

КУН ТАРТИБИ:

1.Кузатув кенгашининг 2018йил якуни буйича хисоботини куриб чикиш ва тасдиклаш.

2.«FOYKON» ОАЖнинг 2018 йил якуни буйича ижроия органининг хисоботини куриб чикиш ва тасдиклаш.

3.Тафтиш комиссияси хисоботи ва аудитор хулосасини тасдиклаш.

4.Фойда ва зарар счетларини куриб чикиш, 2018 йил якуни буйича фойда таксимоти ва дивиденд микдорини тасдиклаш.

5.2019 йил бизнес режасини тасдиклаш.

6.«FOYKON» АЖнинг директори уртасида контрактни тасдиклаш.

7.Кузатув кенгаши аъзоларига туланадиган мукофот микдорини тасдиклаш.

8.«FOYKON» АЖ монитар кумитасига аъзоларини сайлаш.

9.FOYKON» АЖ тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

10.«FOYKON» АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

Акциядорларнинг умумий йигилиши тугрисида хабар бериш учун 10.05.2019й. сана холатига реестр шакллантириш хакида ва акциядорларнинг умумий йигилишида иштирок этиш хукукига эга акциядорлар ресстрини 28.05.2019й.сана холатига шакллантириш хакида карор кабул килинди.

Умумий йигилиш утказиладиган кун, яъни 01.06.2019 й. акциядорларни руйхатдан утказиш соат 8-00 дан, 10-00 гача «Узбекистон Республикаси ИИВнинг Маданият саройида залида) амалга оширилади. Манзил Тошкент ш.Чехов кучаси 5-уй. Транспорт: автобус: 16,7, 60, 2, 80, 93, 22, 55, 120; маршрут такси: 17, 62, 95,30,11.

Узингиз билан –паспортингизни ва акциядор вакиллари - нотариал идорасида тасдикланган ишончнома олиб келишингиз шарт.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга тақдим этилиши мажбурий бўлган қўшимча ахборотнинг (материалларнинг) билан танишишни куйидаги манзилга мурожат килишлари мумкин: Тошкент ш. Мирабад тум. Шахрисабз кучаси-16А,7 этаж 705 -хона, тел. 71-256-38-31. ,+99899 366-71-78, foykon.uz, Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак..">Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак..

Хурматли акциядор сизларнинг электрон почта, паспорт, ИНН, турар жой манзили ва индекс маълумотларни, дивиденд тулаш учун хисоб ракамни банк пластик карточкаси ракамини, «FOYKON» АЖ ва «Mulk sarmoya brokerlik uyi» депозитариясига (эски «Вакт» депозитарияси)га манзил Мустакиллик куч.107-уй тел. 71-2367513 такдим этишни сураймиз акс холда дивидендларни тулашда муаммога дуч келинади.

62-модда. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги ахборот

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида 21 кундан кечиктирмай, лекин узоғи билан 30 кун олдин жамиятнинг расмийfoykon.uz, веб-сайтида, оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали юборилади.

42-модда. Акциядор ўз акцияларига бўлган ҳуқуқларини ҳисобга олиш бўйича хизматлар кўрсатувчи депозитарийни ўзига оид маълумотлардаги ўзгаришлар ҳақида ўз вақтида хабардор қилиши шарт. Акциядор ўзига оид маълумотлар ўзгарганлиги ҳақидаги ахборотни тақдим этмаган ҳолларда, бунинг оқибатида акциядорга етказилган зарар учун Марказий депозитарий ва акциядорнинг ўз акцияларига бўлган ҳуқуқларини ҳисобга олиш бўйича хизматлар кўрсатувчи депозитарий жавобгар бўлмайди.Кузатув Кенгаши: Маълумот учун телефон –71- 256-38-31, +99899 366-71-78, foykon.uz, Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак..">Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак..

Hurmatli aktsiyadorlar!

"FOYKON" AJ qimmatli qog'ozlarini hisobga olish uchun "MULK SARMOY BROKERLIK UYI" AJning investitsiya vositachisi xizmatlari uchun to'lovni bekor qildi. Shu munosabat bilan brokerlik va depozitar xizmatlar bo'yicha investitsiya vositachisi bilan kelishishingizni so'raymiz.

PortfolioInvestmentsMChJinvestitsiyavositachisiqimmatliqog'ozlarnihisobgaolishuchunto'lovyo'qligisabablitavsiyaetiladi.

Portfolio Investments MChJ quyidagi manzilda joylashgan: Toshkent sh., Mustaqillik shox ko'chasi, 107, 327-xona. 3-qavat, Universitet diplomatiya bo'yicha yo'riqnoma, Tel: +998 90 9951704; +998 90 9191704

Hurmat bilan,

FOYKON AJning ma'muriyati Tel: +99899 366-71-78

tab3.jpg

Жамият фаолиятининг йуналишлари куйидагилардир:
Кимматли когозлар бозорида амалдаги конунчилик асосида уз фаолиятини амалга оширади.
Махсулот ишлаб чикариш ва сотиш, ташкилот корхона ва фукороларга хизмат курсатиш ва иш бажариш;
Узбекистон Республнкасининг конунчилигига мувофик райвишда ташки иктисодий фаолиятини амалга ошириш;
Экспорт импорт операциялари;
Юридик шахсларни ташкил этиш ёки уларнинг устав фондида (капиталида) улушлар билан шунингдек мол-мулклар ва акцияларни сотиб олиш оркали иштирок этиш;
Узбекистон Республикаси резидентлари томонидан чикарилган кимматли когозлар, шунингдек карз мажбуриятларини сотиб олиш...

Услуга 1
tyt.png
Услуга 1
Услуга 1
tyt.png
Услуга 2
Услуга 1
tyt.png
Услуга 3