Х А Б А Р Н О М А

Ҳурматли акциядор !

«FOYKON» АЖ акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилиши 2019 йил 05 октябрь куни соат 10-00 дан 12-00 гача Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг Маданият саройида залида, манзили: Тошкент ш., Чехов кучаси 5 уй..

КУН ТАРТИБИ:

1. «FOYKON» АЖ нинг 2019 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича фойда тақсимоти ва дивиденд миқдорини тасдиқлаш.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши утказилиши хакида хабар бериш учун акциядорлар реестри шакилланадиган сана – 12.09.2019й.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш хуқуқига эга акциядорлар реестри шакилланадиган сана – 30.09.2019й.

Умумий йигилиш ўтказиладиган кун, яъни 05.10.2019 й. акциядорларни рўйхатдан ўтказиш соат 8-00 дан, 10-00 гача «Узбекистон Республикаси ИИВнинг Маданият саройида залида) амалга оширилади. Манзил Тошкент ш.Чехов кучаси 5-уй. Транспорт: автобус: 16,7, 60, 2, 80, 93, 22, 55, 120; маршрут такси: 17, 62, 95,30,11.

ўзингиз билан –паспортингизни ва акциядор вакиллари - нотариал идорасида тасдиқланган ишончнома олиб келишингиз шарт.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга тақдим этилиши мажбурий бўлган қўшимча ахборотнинг (материалларнинг) билан танишишни куйидаги манзилга мурожат килишлари мумкин: Тошкент ш. Мирабад тум. Шахрисабз кучаси-16А,7 этаж 705 -хона, факс. 256-38-31, 90-806-71-78, веб сайт: foykon.uz, эл почта:aofoykon@umail.uz, foykon@mail.ru.

 

Уважаемые акционеры!

АО «FOYKON» объявляет о том, что прекращается оплата услуг инвестиционного посредника АО  «MULK SARMOY BROKERLIK UYI» по учету эмиссионных ценных бумаг. В связи, с чем просим Вас заключить договор по брокерскому и депозитарному обслуживанию с инвестиционным посредником.

Рекомендуется инвестиционный посредник ООО «Portfolio Investments» в связи с отсутствием платы за учет ценных бумаг.

ООО «Portfolio Investments» находится по адресу: г.Ташкент, пр.Мустакиллик, 107, кабинет 327. 3 этаж, (Ориентир Университет Дипломатии, метро Буюк ипак йули), Тел: +998 90 9951704; +998 90 9191704

С уважением,

Администрация АО «FOYKON» Тел: +998 90 8067178

tab3.jpg

Жамият фаолиятининг йуналишлари куйидагилардир:
Кимматли когозлар бозорида амалдаги конунчилик асосида уз фаолиятини амалга оширади.
Махсулот ишлаб чикариш ва сотиш, ташкилот корхона ва фукороларга хизмат курсатиш ва иш бажариш;
Узбекистон Республнкасининг конунчилигига мувофик райвишда ташки иктисодий фаолиятини амалга ошириш;
Экспорт импорт операциялари;
Юридик шахсларни ташкил этиш ёки уларнинг устав фондида (капиталида) улушлар билан шунингдек мол-мулклар ва акцияларни сотиб олиш оркали иштирок этиш;
Узбекистон Республикаси резидентлари томонидан чикарилган кимматли когозлар, шунингдек карз мажбуриятларини сотиб олиш...

Услуга 1
tyt.png
Услуга 1
Услуга 1
tyt.png
Услуга 2
Услуга 1
tyt.png
Услуга 3