Х А Б А Р Н О М А

Ҳурматли акциядор !

«FOYKON» АЖ акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилиши 2019 йил 05 октябрь куни соат 10-00 дан 12-00 гача Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг Маданият саройида манзили: Тошкент ш., Чехов кучаси 5 уй. булиб утди.

КУН ТАРТИБИ:

1.Фойда ва зарар счетларини кўриб чиқиш, 2019 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича фойда тақсимоти ва дивиденд миқдорини тасдиқлаш.

 «FOYKON» АЖ акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилиши карорига кура ,2019 йил биринчи ярим йиллик якуни хар бир номинали 250сум булган акцияга 50 сумдан яъни 20% микдорда дивиденд тулаб бериш тасдикланди.

Дивидендлар хисоблаш санаси 07.10.2019й.

Дивидендларни тулашни бошлаш санаси 07.10.2019й.

Дивидендларни тулашни тугатиш санаси 06.12.2019й.

Дивидендлар акциядорларнинг аризаларига кура банк пластик карточкаларига, банк хисоб ракамларига ва яшаш манзили(жамият реестрида яшаш манзили индекси ) аник курсатилган холда почта оркали тулаб берилади.

Саволлар буйича куйидаги манзилга мурожат килишларингиз мумкин: Тошкент ш. Мирабад тум. Шахрисабз кучаси-16А,7 этаж 705 -хона, факс. 256-38-31, тел:90-806-71-78, веб сайт: foykon.uz, эл почта: foykon@mail.ru

 

Х А Б А Р Н О М А

Ҳурматли акциядор !

«FOYKON» АЖ акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилиши 2019 йил 05 октябрь куни соат 10-00 дан 12-00 гача Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг Маданият саройида залида, манзили: Тошкент ш., Чехов кучаси 5 уй..

КУН ТАРТИБИ:

1. «FOYKON» АЖ нинг 2019 йил биринчи ярим йиллик якуни бўйича фойда тақсимоти ва дивиденд миқдорини тасдиқлаш.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши утказилиши хакида хабар бериш учун акциядорлар реестри шакилланадиган сана – 12.09.2019й.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш хуқуқига эга акциядорлар реестри шакилланадиган сана – 30.09.2019й.

Умумий йигилиш ўтказиладиган кун, яъни 05.10.2019 й. акциядорларни рўйхатдан ўтказиш соат 8-00 дан, 10-00 гача «Узбекистон Республикаси ИИВнинг Маданият саройида залида) амалга оширилади. Манзил Тошкент ш.Чехов кучаси 5-уй. Транспорт: автобус: 16,7, 60, 2, 80, 93, 22, 55, 120; маршрут такси: 17, 62, 95,30,11.

ўзингиз билан –паспортингизни ва акциядор вакиллари - нотариал идорасида тасдиқланган ишончнома олиб келишингиз шарт.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга тақдим этилиши мажбурий бўлган қўшимча ахборотнинг (материалларнинг) билан танишишни куйидаги манзилга мурожат килишлари мумкин: Тошкент ш. Мирабад тум. Шахрисабз кучаси-16А,7 этаж 705 -хона, факс. 256-38-31, 90-806-71-78, веб сайт: foykon.uz, эл почта:aofoykon@umail.uz, foykon@mail.ru.

 

Уважаемые акционеры!

АО «FOYKON» объявляет о том, что прекращается оплата услуг инвестиционного посредника АО  «MULK SARMOY BROKERLIK UYI» по учету эмиссионных ценных бумаг. В связи, с чем просим Вас заключить договор по брокерскому и депозитарному обслуживанию с инвестиционным посредником.

Рекомендуется инвестиционный посредник ООО «Portfolio Investments» в связи с отсутствием платы за учет ценных бумаг.

ООО «Portfolio Investments» находится по адресу: г.Ташкент, пр.Мустакиллик, 107, кабинет 327. 3 этаж, (Ориентир Университет Дипломатии, метро Буюк ипак йули), Тел: +998 90 9951704; +998 90 9191704

С уважением,

Администрация АО «FOYKON» Тел: +998 90 8067178

tab3.jpg

Жамият фаолиятининг йуналишлари куйидагилардир:
Кимматли когозлар бозорида амалдаги конунчилик асосида уз фаолиятини амалга оширади.
Махсулот ишлаб чикариш ва сотиш, ташкилот корхона ва фукороларга хизмат курсатиш ва иш бажариш;
Узбекистон Республнкасининг конунчилигига мувофик райвишда ташки иктисодий фаолиятини амалга ошириш;
Экспорт импорт операциялари;
Юридик шахсларни ташкил этиш ёки уларнинг устав фондида (капиталида) улушлар билан шунингдек мол-мулклар ва акцияларни сотиб олиш оркали иштирок этиш;
Узбекистон Республикаси резидентлари томонидан чикарилган кимматли когозлар, шунингдек карз мажбуриятларини сотиб олиш...

Услуга 1
tyt.png
Услуга 1
Услуга 1
tyt.png
Услуга 2
Услуга 1
tyt.png
Услуга 3