«FOYKON» ОАЖ аввал Узбекистон Республикаси Адлия Вазирлигида 18,09.1996 йилдаги 808-реестр билан руйхатга олинган «FOYKON» ХИФ ОАЖ ва кейинчалик Тошкент шахар Миробод туман хокимиятининг 04,06.2002 йилда 564 сонли карори билан кайта руйхатга олинган «FOYKON» ИФ ОАЖ-нинг вориси хисобланади 2005 йил 17 майда R-000780-09 реестр раками билан «FOYKON» ОАЖнинг устави янги тахрирда Шайхантохур туман Хокимияти Тадбиркорлик Субъектларни руйхатдан утказиш инспекцияси руйхатга олинган, 2009 йил 29 декабрда № 03-000337 реестр ракам билан «FOYKON» ОАЖнинг устави янги тахрирда Миробод туман Хокимияти Тадбиркорларлик Субъектларни руйхатдан утказиш инспекцияси руйхатга олинган ва 2013 йил 17 июль № 03-000337 реестр раками билан «FOYKON» ОАЖнинг устави янги тахрирда ,2014 йил 15 август № 008891-04 реестр раками билан «FOYKON» АЖнинг устави янги тахрирда Мирзо Улугбек тумани Хокимияти Тадбиркорлик Субъектларни руйхатдан утказиш инспекцияси руйхатга олинган «FOYKON» АЖ мазкур шахсларнинг хукук ва мажбуриятларини уз зиммасига олади, шунингдек шу давргача ушбу шахслар томонидан кабул килинган. тасдикланган ва имзоланган барча карор ва коидалар «FOYKON» АЖ-нинг Уставига зид булмаган кисмида кулланилади.